سبد خرید

اولین قدم برای تغییر زندگی

بیایید فرض کنیم در آخرین ثانیه های زندگی مان بدانیم، آنچه در زندگیمان تجربه کرده ایم همگی از درونمان بوده است
چه احساسی خواهیم داشت؟ آیا نمیخواستم زمان به گذشته برگشته و ‌ما رابطه بین درونمان را با اتفاقات بیرونی بدانیم و زندگیمان را طوری بسازیم که شایسته آن هستیم؟
امروز همان روز است
فرصتی دوباره به ما داده شد تا به زندگی و اتفاقات آن طور دیگری نگاه کنیم.
اولین قدم برای تغییر زندگیمان باور این موضوع هست که
۱)خداوند طبق قانونی بسیار دقیق و کاملا عادلانه، مسئولیت ۱۰۰٪تغییر سرنوشتمان را بر عهده ما گذاشته است
۲)این تغییر با تغییر افکار،‌ احساس، و باورهایمان شروع می شود یعنی تغییر درونمان مساوی با تغییر دنیای بیرونمان می باشد

نظرات کاربران :

رضا ایران زاد خیابان

سخنران، نویسنده،آموزگارکوچ فردی و شغلی